Теленор Комон Оперейшън

Теленор Комон Оперейшън (ТнСО) е доставчик на мрежови и ИТ услуги за Теленор в ЦИЕ и не само. Компанията е основана на 1 октомври 2013г. и има за цел да предоставя висококачествени услуги и да споделя техническа експертиза и ресурси от четирите дъщерни дружества на Теленор в ЦИЕ. Централният офис се намира в Тюрюкбалинт (Унгария), а клоновете са в Белград (Сърбия), София (България) и Подгорица (Черна Гора). Базирана на най-добрата експертиза от региона, съвместната работа между различните държави създава синергия в региона, добри практики и предлага рентабилни решения. От август 2018г., ТнСО е част от PPF. PPF инвестира в няколко пазарни сегмента, като банкиране и финансови услуги, телекомуникации, биотехнологии, застраховки, недвижимо имущество и земеделие. PPF се простира от Европа до Русия, Азия и Северна Америка.