Loading...
Share this Job

Business Analyst Senior Specialist

Apply now »

Date: 13-Jan-2021

Location: Beograd, RS, 11070

Company: PPF Telecom

Odgovornost za kompletan proces biznis analize i UAT-a sa ciljem da se osigura kvalitetna isporuka poslovnih zahteva u procesu realizacije kompanijskih projekata. Sprovođenje biznis analize sa fokusom na osmišljavanje optimalnih poslovnih rešenja uz realizaciju i usklađivanje specifičnih poslovnih ciljeva različitih zainteresovanih strana na projektu. Dizajniranje kvalitetnog korisničkog iskustva kako za eksterne, tako i za interne korisnike proizvoda, usluga i poslovnih aplikacija, kao sastavni deo poslovne analize. Konsolidacija poslovnih zahteva i usklađivanje njihovih prioriteta sa vlasnikom projekta, projektnim menadžerom i drugim zainteresovanim stranama sa ciljem da se kroz agilni način rada osigura isporuka najvrednijih projektnih ciljeva u skladu sa vremenskim očekivanjima i izvodljivošću IT rešenja. Osiguravanje visokog kvaliteta projektnih isporuka kroz definisanje-a kriterijuma kvaliteta i verifikaciju funkcionalnih zahteva i korisničkog iskustva kroz sprovođenje UAT-a.

 

Tvoji zadaci bili bi:

 

 • Upravljanje biznis analizom sa ciljem definisanja i prioritizacije poslovnih zahteva različitih zainteresovanih strana u okviru realizacije kompanijskih projekata (interno u okviru Telenora i sa spoljnim partnerima).
 • Usaglašavanje zainteresovanih strana u procesu uobličavanja poslovnih zahteva koji predstavljaju ulaz u tehničku realizaciju projekata. Rezultati biznis analize isporučeni u formatu koji je usaglašen sa primenjenom projektnom metodologijom na projektu („agile“ ili „waterfall“) i sa jasnim kriterijumima za verifikaciju kvaliteta isporuka.
 • Predstavljanje biznis zahteva koji su proizašli iz biznis analize na različitim forumima u procesu agilnog IT razvoja, kao i podrška tokom tehničke analize i implementacije koje predstavljaju naredne faza u realizaciji kompanijskih projekata.
 • Obezbeđuje da su poslovni zahtevi struktuirani i prioritizovani na način koji omogućuje da se u fazi implementacije realizuju optimalna IT rešenja u zadatim vremenskim okvirima, čime se maksimizuje vrednost isporuke (MVP pristup).
 • Odgovornost za verifikaciju kvaliteta isporuka projekata u pogledu funkcionalnih zahteva i korisničkog iskustva, kroz definisanje kriterijuma kvaliteta i njihovu proveru kroz testiranje projektnih isporuka (UAT).
 • Ekspertiza u domenu poslovnih procesa, pravila i portfolia proizvoda sa ciljem identifikacije uticaja poslovnih zahteva projekta na postojeće stanje, kako bi se isti potvrdili sa relevantnim zainteresovanim stranama u Kompaniji. Održavanje generičkih opisa relevantnih procesa u okviru poslovne analize, koji treba da služe kao osnova za buduća unapređenja.
 • Tokom realizacije kompanijskih projekata pruža podršku inicijatorima projekata i projektnim menadžerima, u procesu usklađivanja poslovnih zahteva projekta sa eventualnim promenama koje mogu proizaći tokom kasnijih faza realizacije projekta nakon završene biznis analize, pa sve do finalne potvrde isporuke kroz UAT.
 • Kroz biznis analizu predlaže unapređenja poslovnih procesa, proizvoda, poslovnih pravila i aplikacija sa ciljem unapređenja efikasnosti i korisničkog iskustva (CEx) kako za eksterne, tako i za interne korisnike.
 • Ostala zaduženja u skladu sa očekivanjem menadžera.

 

Za dobar početak, potrebno je:

 

 • Visoka ili viša škola iz oblasti IT-a, organizacionih nauka, ili poslovanja/ekonomije.
 • 3+ godina iskustva u oblasti komunikacionih usluga, ili drugoj relevantnoj industriji pružanja usluga.
 • Dobro poznavanje poslovnih procesa i proizvoda uz razumevanje IT domena.
 • Dobro poznavanje digitalnih i fizičkih kanala - prvih linija u direktnom kontaktu sa korisnicima.
 • Veštine u upravljanju projektima i iskustvo u razvoju novih proizvoda za tržište i novih poslovnih procesa.
 • Razumevanje uticaja korisničkog iskustva na ostvarivanje poslovnih rezultata.
 • Poznavanje agilne metodologije (SCRUM).
 • Jake reference u vođenju ili učešću u projektima i isporučivanju rezultata.
 • Prezentacione i komunikacione veštine.
 • Tečno korišćenje engleskog jezika.

 

U našem timu očekuju te i benefiti koji će tvoj posao učiniti još boljim:

 

 • Dinamičan tim i prijateljska atmosfera u kojoj ćeš dobiti podršku od početka
 • Balansirano radno vreme sa mogućnošću rada od kuće
 • 25 slobodnih dana
 • Atraktivna ponuda plate i učestvovanje u sistemu bonusa
 • Privatno zdravstveno osiguranje i godišnji sistematski pregled
 • Službeni telefon, broj sa neograničenim internetom i Family Telenor tarifni paket
 • Program rekreacije
 • Treninzi i razvojni programi
 • Prilike za napredovanje i razvoj karijere

Molimo te da u CV-ju navedeš i svoje reference, budući da je provera referenci sastavni deo našeg procesa selekcije.

Nadamo se da ćemo se uskoro upoznati!

 

Prijavi se do 25.01.2021